Archetypy.

Archetypy.

Archetypy.

 

Dzięki zrozumieniu i rozpoznaniu występujących w nas archetypów, w pewnym sensie uchylamy wieko szkatuły pełnej kluczy do naszej wolności.

Termin archetypów został wprowadzony do psychologii przez Gustawa Junga i zdefiniowany jako:

‘ element nieświadomości zbiorowej, dziedziczny, a więc nie pochodzący z doświadczenia indywidualnego, wspólny wszystkim ludziom wzorzec reagowania i postrzegania świata; odwieczna, niezmienna struktura , która organizuje zachowanie jednostki, wyznacza sposób jej myślenia i odczuwania w typowych, ważnych dla człowieka sytuacjach; niedostępny bezpośredniemu poznaniu, jawi się w świadomości człowieka za pośrednictwem symboli, treści i motywów stale powtarzających się…’

 

Temat archetypów jest niezwykle rozległy, jednakże każdy kto zainteresował się nimi choć w najmniejszym stopniu może już teraz odnaleźć u siebie przodujące wzorce zachowania.

Odkrycie to jest niezwykle pomocne na drodze do głębszego poznania i zrozumienia siebie. Innymi słowy- dzięki identyfikacji występujących w nas archetypów- możemy uświadomić sobie dlaczego czujemy i postępujemy w dany sposób, a następnie odpowiednio, świadomie je przeobrażać.

 

Chciałabym Ci zaproponować odnalezienie dominującego w Twoim życiu przy użyciu testu zaczerpniętego z książki Carol. S. Pearson ‘Nasz wewnętrzny bohater’.

Co musisz zrobić?

Odpowiedz na kolejne 36 pytań i przyporządkuj każdemu odpowiednio daną cyfrę wg. poniższego wyznacznika:

0-nigdy                1- rzadko             2- czasami           3-często              4-zawsze

Udanej zabawy!

 

 1. Ważne jest, aby być ostrożnym. Ludzie oszukają Cię, jeśli tylko będą mieli ku temu okazję.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Zauważam, że gdy zmieniam swoje postawy, moje otoczenie również się zmienia.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Obecnie najważniejszy jest dla mnie problem tożsamości. Nie jestem pewien kim jestem.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Ciężko pracuję, by siebie potwierdzić i odnieść sukces.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Świat jest dobry, a ja jestem bezpieczny i otoczony troską.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Czuję się bardzo samotny, ale czerpię satysfakcję z tego, że radzę sobie w życiu.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Najważniejsza jest miłość.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Czuję, że ludzie mnie rozczarowują i zdradzają.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Wszystkie problemy są złudzeniem. Miłość Boga/doskonałość wszechświata przekonuje mnie, że wszystko jest w porządku.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Lubię rywalizować i lubię wygrywać.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Bywało ciężko, ale nauczyłem się radzić sobie z tym.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Odkryłem swój Cień, uzmysławiając sobie, co irytuje mnie w innych.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Używam alkoholu (narkotyków/zbyt wiele pracuję/oddaję się szalonej aktywności/robię zakupy itp.) żeby czuć się lepiej.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Oczekuję, że ludzie, których spotykam, będą godni zaufania.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Wyzwany, jeśli to konieczne, podejmuję walkę we własnej obronie.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Zmieniłem pracę/podjąłem naukę, studia.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Oczekuję miłości i opieki.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Często walczę za sprawy/idee/wartości, w które wierzę i przeciwko tym, które są złe, destruktywne.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Daję ludziom więcej niż oczekuję.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Pragnę mieć kogoś, kto się mną zaopiekuje, ale nie ma takiej osoby, która to zrobi.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Gdy zostaję zdradzony lub niesprawiedliwie potraktowany, przypomina mi to, abym podjął trud bycia w porządku wobec innych.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Uwielbiam podróżować/studiować/eksperymentować, ponieważ uważam, że robiąc to poznaję siebie i świat.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Nie widzę zła, nie słyszę zła, nie mówię o nim.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Czuję się najbardziej sobą, kiedy tworzę coś nowego.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Chcę spowodować jakąś zmianę, zaznaczyć się w świecie.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Kiedy jestem spokojny i skupiony, wydaje mi się, że inni również się uspakajają.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Jeśli inni ludzie potrafiliby dostrzec światło, mieliby równie wspaniałe życia jak ja.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Od chwili, gdy się zmieniłem, mój świat radykalnie się zmienił. Przed laty nie wyobrażałem sobie, ze wszystko ułoży się tak dobrze.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Myślę, że moje poczucie wyższości wobec innych ludzi jest uzasadnione: jestem lepiej wykształcony /sprytniejszy /bardziej zdyscyplinowany /ciężej pracuję lub też powodem mojej wyższości jest moja płeć /rasa /pochodzenie /dokonania /przekonania.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Mnie i moich bliskich spotykają nieszczęścia (wypadki /choroby).

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Pracuję ciężko, ale nie oczekuję za to nagród ani uznania.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Gdybym tylko wygrał dużo pieniędzy, wszystkie moje problemy by znikły.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Czuję się ze sobą dobrze i jestem wdzięczny za moje życie.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Chciałbym być bardziej doceniany przez innych.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Zrobię cokolwiek, czego życie ode mnie zażąda. Chcę pomagać innym do granic moich możliwości.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

 1. Czasem unikam intymności z innymi ludźmi, żeby zachować wolność.

nigdy  rzadko  czasami  często  zawsze

Po wykonaniu testu wpisz cyfrę otrzymaną z każdego pytania do poniższej tabeli a następnie je zsumuj. Wyniki 9 i więcej sugerują, że dany archetyp jest aktywny w Twoim życiu; wyniki 15 i więcej sugerują, że dany archetyp jest bardzo aktywny.

ARCHETYPY
Niewinny Sierota Wędrowiec Wojownik Męczennik Mag
5 – 1 – 3 – 4 – 7 – 2 –
9 – 8 – 6 – 10 – 19 – 12 –
14 – 13 – 11 – 15 – 21 – 24 –
17 – 20 – 16 – 18 – 31 – 26 –
23 – 30 – 22 – 25 – 34 – 28 –
27 – 32 – 36 – 29 – 35 – 33 –

 

Dla zrozumienia Twojego/Twoich przodujących archetypów zapoznaj się z poniższą tabelką:

 

Carol Pearsons 6 Archtypów Bohatera
  Niewinny Sierota Męczennik Wędrowiec Wojownik Mag
Cel: Status Quo Bezpieczeństwo Dobroć Autonomia Siła Pełność
Zadanie: Upadek Nadzieja Zdolność do odpuszczania, poddawania się Tożsamość Odwaga Radość/Wiara
Lęk: Utrata raju Porzucenie Egoizm, samolubstwo Dostosowanie Słabość Powierzchowność

 

 

Niewinny- pragnie by świat pozostał taki jaki jest. Obawia się zmian, ale by móc wzrastać musi on zaryzykować utratę bezpieczeństwa i z otwartością stawiać czoła biegowi życia.

Sierota nadzwyczaj obawia się porzucenia- przez rodziców, krewnych, znajomych, partnera i innych. By zbudować w sobie nadzieję musi on jednak zmierzyć się ze światem w pojedynkę.

Męczennik nigdy nie myśli o sobie i unika wszelkich pytań o swoje potrzeby i zainteresowania. By dojrzeć musi on zaprzestać poświęcenia na rzecz innych- tylko w ten sposób osiągnie własne poczucie wartości.

Wędrowiec jest charakterem, który nade wszystko pragnie żyć zgodnie ze swoimi własnymi zasadami. Najbardziej obawia się dostosowania/dopasowania, bycia jak wszyscy pozostali. Wędrowiec musi jednak znaleźć sposób na integrację ze społecznością, jednocześnie rezygnując z pewnej porcji wolności dla dobra ogółu.

Wojownik skupia się głównie na swej sile i najbardziej obawia wszelkich przejawów swych słabości. Musi on jednak pojąć, że zwycięstwo wynika nie z siły, lecz z odwagi obcowania, bycia w swoich słabościach.

Mag jest charakterem, który poszukuje poczucia pełności i połączenia. Obawia się bycia postrzeganym jako osoba powierzchowna lub płytka, ale potrzebuje nauczyć się, że prawdziwa radość i wiara są niezależne od tego co inni o nim myślą.

 

Zapraszam do podzielenia się tym artykułem z Twoimi znajomymi oraz do uczestnictwa w sesjach indywidualnych oraz szkoleniach online https://duchimateria.com/szkolenia-i-sesje/ !

Oraz oczywiście- zachęcam do subskrypcji regularnie aktualizowanego kanału youtube: www.youtube.com/sylwiakocon