Czy jesteś normalny?

Czy jesteś normalny? Co według Was oznacza normalność? Czy jest ona czymś, co każdorazowo nakazuje nam dopasowywać się do ogólnie przyjętych schematów zachowań [...]