Dorosła czy dojrzała.

Nasz pierwszy kontakt z pieniądzem miał miejsce w dzieciństwie i to wtedy zaczęliśmy stwarzać w sobie pewien jego obraz. W zależności od domu- [...]