Wyobraź sobie…

Wyobraź sobie życie, w którym niczego nie musisz… Poranki, które witasz z uśmiechem w rozleniwieniu przeciągając się w miękkim łóżku, bez pośpiechu…. Południa, [...]