Program pracy.

Program pracy. Czy chciałbyś/-ałabyś być na etacie u Boga? Do wymogów tego typu pracy należą między innymi: - bezkompromisowe bycie w pełni sobą [...]