Wrażliwość bez mocy, moc bez delikatności.

Wrażliwość czuje drugiego człowieka, dotyka swym sercem otoczenia, czasem trudno jej rozpoznać co nią jest, a co nie, bo tak naturalne jest [...]