2 twarze lęku.

W życiu towarzyszą nam dwa rodzaju lęku. Ten, który motywuje, ostrzega przed realnym niebezpieczeństwem, chroni oraz ten, który podcina skrzydła, snuje złowrogie wizje, [...]