W pułapce lęku przed rozczarowaniem.

Dziś nieco w innym ujęciu. O lęku, bo on ma wiele twarzy, potrafi zaczaić się na mozaice nierozpoznanych jeszcze form i barw. Potrafi [...]