Karma.

Karma. Karma Zapewne już kiedyś spotkałeś się z powyższym słowem. W zależności od wyznawanej przez Ciebie religii, otwartości na inne sposoby [...]