Niestrawności duchowości.

Źle rozumiana duchowość może zabrać Ci smak i rozkosz tego życia. Nawołując, by wszystko odnosić do siebie- niepostrzeżenie odcina Cię od świata. Taka [...]