W pułapce wyjątkowości

Można dowartościowywać się na różne sposoby. Niektóre są oczywiste- jak akcentowanie społecznego statusu, prestiżowa praca, dany styl życia, ubierania  itd. Możemy tez dowartościowywać [...]