Zaufanie jest podstawą spełnienia

Zaufanie jest podstawą spełnienia. Jak często znajdujemy się w sytuacjach, w których wyraźnie czujemy, że chcielibyśmy zrealizować danę przedsięwzięcie, pójść w nowym kierunku, [...]